Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK TV1 gửi 9898 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Tắt đèn
Just Love với Hương Giang - Lô Tô: Những Kiếp Đời Trôi Sông Lạc Chợ
Lượt xem: 2348
Liệu bạn đã hiểu hết về những đoàn Lô Tô? Họ chính là những nghệ sĩ trong sân khấu dân gian, và mọi người đang hiểu sai nhiều về loại hình này. Tìm hiểu về lô tô cùng khách mời đặc biệt của Just Love Tập 11