Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK TV1 gửi 9898 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Tắt đèn
Just Love với Hương Giang - LGBT - Hành vi tạo nên hình ảnh | Tập 5 Full
Lượt xem: 2519
Các khách mời #ĐàoBáLộc, #AdamLâm, Jessica, 2 vị phụ huynh, Chuyên gia tâm ly Nguyễn Công Vinh và host Hương Giang tiếp tục bàn về vấn đề hành vi tạo nên những hình ảnh của người đồng tính trong góc nhìn của cộng đồng xã hội. Just Love tập 5 lên sóng với những chủ đề ý nghĩa cho cộng đồng LGBT, với những thảo luận từ 2 phía của khách mời Đào Bá Lộc, Adam Lâm, các vị phụ huynh và chuyên gia tâm lý.