Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK TV1 gửi 9898 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Tắt đèn
Just Love Tập 20 Full: Hương Giang, Đào Bá Lộc phải Come Out để tìm việc?
Lượt xem: 1160
Hãy lắng nghe nhà tuyển dụng giải thích vì sao người đồng tính thường không được ưu tiên cũng như là sự phản biện gắt gao và những khó khăn trong chuyện tìm việc của người đồng tính.