Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK TV1 gửi 9898 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Tắt đèn
Làm Bạn Với Cô Đơn
Lượt xem: 1639

Tôi đi về, trời đã vào khuya từ lâu. Hai bên đường vắng bóng người và xe. Những hàng cây đứng im chịu đựng bóng tối bao trùm như tôi đã từng chịu đựng cái nỗi buồn miên man không ngày tháng.